This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied
Atsiųskite brėžinį kainos paskaičiavimui.

Kiekis, terminas ir kita informacija.

Susisiekite su mumisJUOZAS JASUDAS
Marketingo skyriaus viršininkas
Mob.: +370 652 96036
  
KĘSTUTIS ČESLOVAS TUPĖ
Direktorius
Mob.:+370 699 25499 

BIRUTĖ JASUDIENĖ
Technologė
Mob.: +370 656 39747

El. paštas: uabmetalsteka@gmail.com
UAB "Metalsteka"
Dzidiškės g., 4, Šiauliai, Lietuva
uabmetalsteka@gmail.com